HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Ngày Đăng : 02/07/2016 - 8:28 AM
Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 43/2010 ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì để đăng ký hộ kinh doanh: cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện Hộ gia đình gửi..